Jak pokazują badania przeprowadzone przez różne instytucje, dział obsługi klienta jest jednym z najgorzej opłacanych w ciągu ostatnich kilku lat. Mediana wynagrodzeń pracowników działów wynosi jedynie 2800 zł brutto, czyli niespełna dwa tysiące złotych na rękę, pracownik działu obsługi klienta Kielce.

23Jak można się spodziewać, płace w działach produkcji nie są jednakowe, a zależą od kompetencji i stanowiska danego pracownika. Duży wpływ na wysokość wynagrodzeń ma również sama firma – jej zakres działalności, wielkość i lokalizacja. Najwyższe płace odnotowuje się w województwie mazowieckim i pomorskim, z medianą wynagrodzeń na poziomie 3,5 i 2,8 tysięcy złotych. Najniższe pensje przypadają pracownikom działu obsługi klienta zatrudnionym przez firmy znajdujące się w województwie świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Mediana wynagrodzeń zwykłych pracowników w dziale obsługi klienta w całej Polsce wynosi 2200 zł, przy czym 25% z nich nie zarabia więcej niż najniższa krajowa. Porównując z poziomem płac osób zajmujących stanowiska kierownicze (ok. 4200 zł), średnia miesięczna pensja szeregowych pracowników przedstawia się dość nieciekawie. Najwyższym wynagrodzeniem mogą pochwalić się dyrektorzy, którzy miesięcznie zarabiają ponad dziesięć tysięcy złotych.